Ing. Pavlína Gembický

Pavlína Gembický

Ing. Pavlína Gembický

Po absolvování magisterského studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně absolvovala roční pracovní pobyt při Leiden Univerzity v Nizozemsku. Vzdělání si návazně rozšířila v dalších oblastech absolvováním Doplňujícího pedagogického studia při Univerzitě Pardubice a na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovně přešla z oblasti soukromého sektoru do oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu.

V letech 2009 až 2014 působila v projektové kanceláři Univerzity Pardubice, odkud přešla do PCP/NUDZ, kde se podílela na založení grantového oddělení a zastupovala krátce roli vědecké tajemnice. Po mateřské dovolené pracovala pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jako krajská projektová metodička. V listopadu 2021 se vrátila do NUDZ jako koordinátorka Centra pokročilých studií mozku a vědomí a následně i jako administrátorka neurovědní části programu Cooperatio 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy.