Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Petr Weiss

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Profesor Petr Weiss je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, profesor klinické psychologie na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a na Komenského univerzitě v Bratislavě, dále samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pracuje jako metodik programu Parafilik. Je předsedou Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů, ale i zkoumáním transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostních charakteristiky pacientů s erektilní poruchou. Zpracoval rovněž reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR. Sám nebo se spoluautory publikoval několik set odborných článků, zaměřených   především na problematiku sexuálního chování, sexuálních  deviací a sexuálních dysfunkcí, a to v domácích i v zahraničních odborných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem 17 monografií a učebnic týkajících se lidské sexuality a jejích poruch.