Mgr. Petra Skalníková

Petra Skalníková

Mgr. Petra Skalníková

Mgr. Petra Skalníková působí v Centru pokročilých studií mozku a vědomí ve skupině Neurofyziologie kognitivních funkcí pod vedením Dr. Terezy Nekovářové.

V roce 2017 úspěšně ukončila studium zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní pokračuje v doktorském studiu zoologie. Tématem práce je „Emoční paměť: kognitivní a afektivní funkce“, školitelem je PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

V Národním ústavu duševního zdraví působí od roku 2015. Podílela se na řadě projektů, včetně spolupráce se spánkovou laboratoří a měření na eye-trackeru a v magnetické rezonanci („Mapování vztahů mezi zráním intrakortikální myelinizace a fyziologickým a kognitivním vývojem v adolescenci a v rané až střední dospělosti“). Zaměřuje se primárně na zkoumání emoční paměti, včetně experimentů za pomocí virtuální reality. Tyto experimenty byly podpořeny i dvěma interními granty (2020 „Consolidation of emotional memory during sleep in elderly“ a 2019 „Emoční paměť v dospělosti a ve stáří: Testování ve virtuální realitě“).