Mgr. Slavomíra Pukanová

Slavomíra Pukanová

Mgr. Slavomíra Pukanová

V NUDZ pracuje od roku 2018 v projektu Destigmatizace lidí s duševním onemocněním jako koordinátorka aktivit a od roku 2022 také jako vedoucí pracovní skupiny Prevence a výzkum stigmatu. Tématu boje proti stigmatu duševních onemocnění a osvětě v oblasti duševního zdraví se věnuje již od svého působení v neziskové organizaci Fokus Praha, z.ú,  od roku 2010. Zde pracovala v přímé péči, v službách sociální a pracovní rehabilitace pro  lidi s duševním onemocněním a od roku 2013 jako vedoucí oddělení PR, fundraisingu a destigmatizace. Pracovní zkušenosti má také z oblasti školství a vzdělávání (učitelství jazyků na SŠ) a managementu a marketingu v komerční sféře. Studovala na Fakultě humanitních věd University Mateja Bella v Banské Bystrici. V současné době je také členem Správní rady Fokusu Praha.