Bc. et Bc Alena Spálenská

Alena Spálenská

Bc. et Bc Alena Spálenská

Specialistka poruch osobnosti

Bc. et Bc. Alena Spálenská vystudovala obory psychologie a žurnalistika na Univerzitě Karlově, kde aktuálně pokračuje navazujícím magisterským studiem psychologie na Filosofické fakultě. V NÚDZ pracuje na projektu Efektivní podpora lidí s poruchou osobnosti v ČR (Gradient), kde kterém zastává dvě role. Jako specialistka spolupracuje na výzkumu a implementaci DBT. Zároveň zajišťuje komunikaci a PR aktivity projektu. Mimo NÚDZ se angažuje v osvětové činnosti, založila projekt Můj ADHD mozek, v rámci kterého šíří osvětu o ADHD a organizuje vzdělávací a komunitní akce zaměřené na téma neurodiverzity. Absolvovala také komplexní kurz krizové intervence a výcvik v celostním koučinku. Ve své koučovací praxi se zaměřuje na klientelu s ADHD. V minulosti se také věnovala novinářské práci a její články můžete stále vídat v neziskovém časopisu Nový prostor.