Mgr. Helena Šaldová

Helena Šaldová

Mgr. Helena Šaldová

specialistka prevence

Helena pracuje jako specialistka prevence v duševním zdraví v projektu PREPO se zaměřením na rodinné příslušníky lidí se zkušeností s duševním onemocněním a na pracovníky v sociálních službách. Je psycholožka vystudovaná na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má soukromou terapeutickou praxi a také je lektorkou zážitkové pedagogiky (Prázdninová škola Lipnice). Uznává humanistické hodnoty v tom smyslu, že každý člověk v jádru koná v souladu se sebou, každý je v jádru zdravý a toto zdraví je žádoucí znovuobjevit, podpořit, udržet, rozvíjet a chránit. Je autorkou knihy o sebepoznání a osobním růstu Encounterové skupiny: humanistická psychologie v praxi.