RNDr. Ladislav Kážmér, Ph.D.

Ladislav Kážmér

RNDr. Ladislav Kážmér, Ph.D.

Postgraduální studium v oboru sociální geografie absolvoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Magisterské studium předtím na slovenské Univerzitě Komenského v Bratislavě. Ve svých pracích se zaměřuje na problematiku sociálních a sociálně prostorových determinant zdraví obyvatelstva.