Mgr. Lucia Jajcay

Lucia Jajcay

Mgr. Lucia Jajcay

Mgr. Lucia Jajcay vystudovala filmovou vědu na University of Glasgow a kognitivní vědu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V NUDZ i v rámci doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (obor Bioinženýrství) tyto dvě oblasti kombinuje – věnuje se především analýze fMRI dat naměřených během sledování filmů. Tématem její disertační práce je rekonstrukce dynamických vizuálních stimulů z fMRI.