Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
researcher
working at:  RP3 Applied Neuroscience and Neuroimaging
v instituci:  2015 - present
telephone: (+420) 283 088 106
e-mail: lenka.novakova@nudz.cz
curriculum vitae


Department: Applied Neuroscience and Neuroimaging

Working group of New Technologies in Psychiatry

 

Research & Publications

h-index = 10, WoS times cited = 267 (Updated 2020-01-11)

 

Preliminary results of ongoing studies:

The effect of olfactory stimulation on affective valence of dreams and affect upon waking 

 

Selected Publications

Chapters

2019

Martinec Nováková, L. (2019) Integrace smyslových informací: neurální podstata, principy a vývoj. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (81-102). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Interakce (nejen) chemických smyslů: kde jeden končí a jiný začíná? In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (103-112). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Chuť: produkt percepčních iluzí a výsledek celoživotního učení. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (113-130). Praha: Togga.

Martinec Nováková, L. (2019) Vzpomínky časem zaváté, v soustě madlenky znovunalezené: čichová paměť. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (131-152). Praha: Togga.

Havlíček, J., & Martinec Nováková, L. (2019). Olfaktorické poruchy u pacientů s diabetem. In M. Kvapil (Ed.), Diabetologie 2019 (305-322). Praha: Triton

2017

Martinec Nováková, L. (2017) Lidský čich, jeho význam a vývoj. In J. Válka (Ed.), Nos neschováš (67-81). Praha: Grada.

2016

Martinec Nováková, L. (2016) Čich: znovuobjevený smysl. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (85-94). Praha: Galén.

Martinec Nováková, L. (2016) Chemesthesis. Vůně, nevůně a chemická citlivost. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (95-105). Praha: Galén.

2014

Nováková, L. (2014) Faktory přispívající k interindividuálním rozdílům v čichovém vnímání. In J. Horský, L. Hroníková & M. Stella (Eds.), Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací (pp. 55-70). Praha: Togga.

Impacted Papers

2020

Martinec Nováková, L., Miletínová, E., Kliková, M., Bušková, J. (2020) Effects of all-night exposure to ambient odour on dreams and affective state upon waking. Physiology & Behavior 230: 113265.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella M. A. C., Havlíček, J. Varella Valentova, J. (2020) Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences 168: 110250.

2019

Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Development of odour awareness in pre-schoolers: a longitudinal study. Physiology & Behavior 204: 224-233.

Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Time, age, gender, and test practice effects on children’s olfactory performance: a two-year longitudinal study. Chemosensory Perception 13: 19-36.

2018

Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Development of children's olfactory abilities and odor awareness is not predicted by temperament: a longitudinal study. Chemosensory Perception 11(2): 59-71.

Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Effects of diversity in olfactory environment on children’s sense of smell. Scientific Reports, 8, 2937.

Schriever, V. A. et al. (2018) Development of an international odor identification test for children – the “U-Sniff” test. Journal of Pediatrics, 198, 265-272.e3.

2017

Martinec Nováková, L., Horáková, K. & Štěpánková, H. (2017) Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob. Československá Psychologie, LXI(4), 379-395.

Martinec Nováková, L., Plotěná, D. & Havlíček, J. (2017) Age and pubertal status-related differences in reports of perception of personal odours. Perception (Special Issue: Chemosensory Perception), 46(3-4), 484-497.

Martinec Nováková, L., Vojtušová Mrzílková, R. & Kernerová, A. (2017) Gender differences in influences of temperament on olfactory reactivity and awareness. Scientific Reports, 7(1), 8920.

Bártová, K., Štěrbová, Z., Martinec Nováková, L., Binter, J., Varella, M. A. C. & Varella Valentova, J. (2017). Homogamy in Masculinity-Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 46(5), 1349–1359.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M. A. C., Havlíček, J., Varella, J. V. (2017) Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 112, 90-96.

2016

Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Temperamental influences on children’s olfactory performance: The role of self-regulation. Chemosensory Perception, 9(4), 153-173.

Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Children’s exposure to odors in everyday contexts predicts their odor awareness. Chemosensory Perception, 9(2), 56-68.

Dama, M., Martinec Nováková, L. & Flegr, J. (2016) Do differences in Toxoplasma prevalence influence global variation in secondary sex ratio? Preliminary ecological regression study. Parasitology, 143(9), 1193-1203.

2015

Martinec Nováková, L., Štěpánková, H., Vodička, J., Havlíček, J. (2015) Přínos vyšetření čichu pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 78/115(5), 517-525.

Martinec Nováková, L., Plotěná, D., Roberts, S. C., Havlíček, J. (2015) Positive relationship between odor identification and affective responses of negatively valenced odors. Frontiers in Psychology 6, 607. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00607.

Bezdíček, O., Štěpánková, H., Martinec Nováková, L., Kopeček, M. (2015) Towards the processing-speed theory of activities of daily living in healthy aging: Normative data of the functional activities questionnaire. Aging Clinical and Experimental Research, 28(2), 239-247.

Lindová, J., Špinka, M., Nováková, L. (2015) Decoding of baby calls: Can adult humans identify the eliciting situation from emotional vocalizations of preverbal infants? PLoS ONE 10(4), e0124317. doi: 10.1371/journal.pone.0124317.

2014

Martinec Nováková, L., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014) Olfactory processing and odor specificity: a meta-analysis of menstrual cycle variation in olfactory sensitivity. Anthropological Review 77(3), 331-345. doi: 10.2478/anre-2014-0024.

Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2014) Engagement in olfaction-related activities is associated with the ability of odor identification and odor awareness. Chemosensory Perception 7(2), 56-67. doi: 10.1007/s12078-014-9167-2.

Saxton, T. K., Martinec Nováková, L., Jash, R., Šandová, A., Plotěná, D., Havlíček, J. (2014) Sex differences in olfactory behavior in Namibian and Czech children. Chemosensory Perception, Online First. doi: 10.1007/s12078-014-9172-5.

2013

Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2013) Olfactory performance is predicted by individual sex-atypicality, but not sexual orientation. PLoS ONE 8(11): e80234. doi:10.1371/journal.pone.0080234.

2012

Nováková, L., Bojanowski, V., Havlíček, J., Croy, I. (2012) Differential patterns of food appreciation during consumption of a simple food in congenitally anosmic individuals: An explorative study. PLoS ONE 7(4): e33921. doi:10.1371/journal.pone.0033921.

Croy, I., Negoias, S., Nováková, L., Landis, B. N., Hummel, T. (2012) Learning about the functions of the olfactory system from people without a sense of smell. PLoS ONE 7(3): e33365. doi:10.1371/journal.pone.0033365.

Havlíček, J., Nováková, L., Vondrová, M., Kuběna, A. A., Valentová, J., & Roberts, S. C. (2012). Olfactory perception is positively linked to anxiety in young adults. Perception, 41(10), 1246-1261. doi: 10.1068/p7244.

Funding

Present

- 2020 - 2022: Czech Science Foundation, GA20-09616S (principal investigator)

- since 2018: Charles University, University Research Centre UNCE/HUM/025 (team member)

Past

- 2017 - 2019: Czech Science Foundation, GA17-14534S (principal investigator)

- 2017 - 2019: Charles University, Faculty of Humanities, Specific Academic Research 260 469 (principal investigator)

- 2016, 2017: Charles University, Faculty of Humanities, Specific Academic Research 260 348 (principal investigator)

- 2015: Charles University, Faculty of Humanities, Specific Academic Research 260 239 (principal investigator)

- 2014 - 2016: Czech Science Foundation, GA14-02290S (team member)

- 2013 - 2017: Charles University, University Research Centre UNCE 204 004 (team member)

- 2011: Charles University Grant Agency, GAUK 57010 (team member)

- 2010 - 2012: Czech Science Foundation, GAČR P407/10/1303 (team member)

- 2010 - 2012: Charles University Grant Agency, GAUK 6010 (principal investigator)

Interests / hobbies

Various popular science articles in Czech:

Learning about the state of the brain from olfactory function

Why do we (dis)like vegetables?

On the pitfalls of early institutional care in the Czech Republic

Membership in professional organizations

: European Chemoreception Research Organization
: Association for Chemoreception Sciences
:
:

Publications

Most important publications

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., FIALOVÁ, J., HAVLÍČEK, J. Effects of diversity in olfactory environment on children’s sense of smell. Scientific Reports. 2018, 8(February), "Article Number: 2937". ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-018-20236-0. IF 4.011.

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., VOJTUŠOVÁ MRZÍLKOVÁ, R., KERNEROVÁ, A. Gender differences in influences of temperament on olfactory reactivity and awareness. Scientific Reports. 2017, 7(December), "Article Number: 8920". ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-017-09231-z. IF 4.122.

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., HAVLÍČEK, J. Development of odour awareness in pre-schoolers: A longitudinal study. Physiology & Behavior. 2019, 204(May), 224-233. ISSN 0031-9384. DOI: 10.1016/j.physbeh.2019.02.035. IF 2.826.

MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., VOJTUŠOVÁ MRZÍLKOVÁ, R. Children’s exposure to odors in everyday contexts predicts their odor awareness. Chemosensory Perception. 2016, 9(2), 56-68. ISSN 1936-5802. DOI: 10.1007/s12078-016-9205-3. IF 1.053.

SCHRIEVER, VA., AGOSIN, E., AYTUG, A., AVNI, H., CAO VAN, H., CORNEJO, C., DE LOS SANTOS, G., FISHMAN, G., FRAGOLA, C., GUARNEROS, M., GUPTA, N., HUDSON, R., KAMEL, R., KNAAPILA, A., KONSTANTINIDIS, I., LANDIS, BN., LARSSON, M., LUNDSTRÖM, JN., MACCHI, A., MARIÑO-SÁNCHEZ, F., MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., MORI, E., MULLOL, J., NORD, M., PARMA, V., PHILPOTT, C., PROPST, EJ., RAWAN, A., SANDELL, M., SOROKOWSKA, A., SOROKOWSKI, P., SPARING-PASCHKE, L., STETZLER, C., VALDER, C., VODIČKA, J., HUMMEL, T. Development of an international odor identification test for children: the universal sniff test. Journal of Pediatrics. 2018, 198(July), 265-272, "272 e1"-"272 e3". ISSN 0022-3476. DOI: 10.1016/j.jpeds.2018.03.011. IF 3.739.


Show all publications of this employee

Databáze všech publikací NUDZ


Photo GalleryThe effect of olfactory stimulation on affective valence of dreams and affective state upon waking
 


RP1 Experimental Neurobiology RP2 Public Mental Health RP3 Applied Neuroscience and Neuroimaging RP4 Epidemiological and Clinical Research in Addictions RP5 Sleep Medicine and Chronobiology RP6 Brain Electrophysiology RP7 Clinical Research of Mental Disorders RP8 Translational Neuroscience International Cooperation Department AD Centrum Publications Ongoing Projects Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Postgraduate Students Conferences & Seminars Awards International Course 2015
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Career Contacts