Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu (NU20-04-00147)

Základní informace

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1. 5. 2020 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 13 941 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 092 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je zneschopňující psychiatrické onemocnění projevující se vtíravými myšlenkami a nutkavými úkony. Významná část pacientů s OCD je refrakterních k současným léčebným metodám a představují tak výzvu pro pochopení patofyziologických mechanismů OCD.

Projekt si klade za cíl prozkoumat kauzální vztahy mezi symptomy OCD, strukturou a funkcí mozku. Na základě charakteristik symptomů OCD a neurozobrazovacích studií projekt postuluje OCD jako poruchu rozhodování spočívající v narušených funkcích ocenění a vyhodnocování pravděpodobnosti, zvýšené averzi ke ztrátám a riziku, nadměrné signalizaci chyb a snížené aktivaci klidové sítě.

Neurální podklad narušeného rozhodování bude zkoumán pomocí humánních behaviorálních, elektrofyziologických a fMRI experimentů v kombinaci s 2 animálními modely OCD zahrnujícími rozhodovací úlohy, přímé nahrávání elektrické aktivity (tetrody) a molekulární imaging u potkanů. Cílem projektu je vytvoření translačního modelu OCD, umožňujícího identifikovat nové terapeutické cíle pro cílenou neurostimulaci a další léčebné modality.