Mgr. Dominika Grygarová, Ph.D.

Dominika Grygarová

Mgr. Dominika Grygarová, Ph.D.

Mgr. Dominika Grygarová, Ph.D., vystudovala obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své disertační práci se zabývala propojením výzkumu subjektivního prožitku umění s objektivními metodami pomocí metod fenomenologie a neurověd. V NUDZ se věnuje kognitivním neurovědám umění a médií se zaměřením na metodu eye trackingu. V aktuálních projektech se zabývá problematikou dopadu médií na duševní zdraví. V NUDZ zodpovídá za vedení eyetrackingové laboratoře.