Specifické výsledky výzkumu

Patent

 • Mutlu, O., Valeš, K. New therapeutic uses of peptides of the adipokinetic hormone family. CH EP3446753. 27.02.2019. www stránky
 • Chodounská, H., Šťastná, E., Kapras, V., Kohout, L., Borovská, J., Vyklický, L., Valeš, K., Cais, O., Rambousek, L., Stuchlík, A., Valešová, V. Steroide anionic compounds, method of their production, usage and pharmaceutical preparation involving them. IPC: A61K31/57; A61P25/02; A61P25/04; A61P25/08; A61P25/18; A61P25/24; A61P25/28; A61P25/30; A61P35/00; C07J41/00; C07J7/00; C07J41/005; C07J7/002. Česká republika. Patentový spis, EP2435463. 12.10.2016. patentový spis | espacenet | european patent register
 • Chodounská, H., Šťastná, E., Kapras, V., Kohout, L., Borovská, J., Vyklický, L., Valeš, K., Cais, O., Rambousek, L., Stuchlík, A., Valešová, V. Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa, způsob jejich výroby a jejich použití. IPC: C07J 5/00, A61K 31/57, A61P 25/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 303037. 25.01.2012. patentový spis
 • Kasal, A., Buděšínský, M., Mareš, P., Krištofiková, Z. 3alfa-Hydroxy-21ksí,22-oxido-21-homo-5alfa-pregnan-20-on, způsob jeho výroby a jeho použití. CZ 302050. 06.08.2010. patentový spis

Software

Prototyp

 • Tsenov, G., Svoboda, T. LAB-ON-A-CHIP solution for neurosteroids separation and detection. (2022)
 • Koudelka, V., Hubený, J. Víceúčelové synchronizační zařízení pro výzkum EEG a BCI aplikace. (2021)
 • Šouláková, B., Procházková, L., Francová, A., Fajnerová, I., Winkler, P. Prototyp VRBreathing. (2019)

Užitný vzor

 • Španiel, F., Schneider, J., Bakštein, E., Lukeš, J., Boráros, P. Přístroj pro snímání dermatoglyfických vzorů dlaně. (2018)

Funkční vzorek

 • Španiel, F., Borároš, P., Anýž, J., Lukeš, J., Bakštein, E., Schneider, J. PORTABLE EYE-BRAIN PUPILLOMETRIC DIAGNOSTIC DEVICE (PEBDI). Dokumentace.

 • Vlček, P. Kompaktní systém pro měření autonomní regulace citlivosti senzorického systému. (2022) Technická dokumentace funkčního vzorku, číslo dokumentu COMSYMARSES1.

 • Jesenský, D., Kopřivová, J. Světelná sauna. (2021)

 • Šouláková, B., Francová, A., Fajnerová, I., Procházková, L. Přístroj využívající virtuální realitu a respirační biofeedback pro trénink dechových cvičení, relaxace a mindfulness. (2018)

Metodika

 • Procházková, E., Procházková, L., Jablonská, M. Certifikovaná metodika: Výcvik policistů zaměřený na zvyšování připravenosti k oznamování závažné zprávy s využitím virtuální reality. CZ PPR-47056-5/ČJ-2023-990540 (8/2023). Datum certifikace 6.12.2023. Osvědčení a certifikovaná metodika
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení meskalinu v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 8/2020. Datum certifikace: 09.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny syntetických kathinonů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí.CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 12/2020. Datum certifikace: 04.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny amfetaminů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 10/2020. Datum certifikace: 04.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny syntetických fenetylaminů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 11/2020. Datum certifikace: 04.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení LSD v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 9/2020. Datum certifikace: 09.12.2020. Osvědčení
 • Hájková, K., Kuchař, M. Stanovení psilocinu, aktivního defosforylovanéhometabolitu psilocybinu, v krevním séru pomocí LC-MS/MS techniky. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 7/2020. Datum certifikace: 27.07.2020. Osvědčení | Metodika
 • Mužíková, B., Kubíčková, K., Dolenský, B., Kuchař, M. Stanovení majoritních složek ve vzorcích drog s obsahem syntetických kathinonů pomocí NMR spektroskopie. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 6/2020. Datum certifikace: 27.07.2020. Osvědčení | Metodika
 • Nemeškalová, A., Kuchař, M. Stanovení vybraných fytokanabinoidů v olejové matrici. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 5/2020. Datum certifikace: 27.07.2020. Osvědčení | Metodika
 • Šouláková, B., Francová, A., Procházková, L., Fajnerová, I. VR Breathing - SW využívající dechový biofeedback pro trénink mindfulness, relaxace a rytmického dýchání s využitím virtuální reality. CZ 3/2020/VLP. Datum certifikace: 19.06.2020. Osvědčení | Metodika
 • Bartoš, A. Test pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV). CZ MZDR 43700/2017-8/VLP. Datum certifikace: 03.11.2017. www
 • Balíková, M., Hložek, T. Stanovení delta-9-tetrahydrokanabinolu a jeho metabolitu 11-nor-tetra hydrokanabinol-karboxylové kyseliny v krevním séru specifickou chromatografickou metodou s hmotnostní spektromatrií. CZ PPR-31123-7/CJ-2015-990530. Datum certifikace: 23.12.2015. info

Mapa

 • Winkler, P., Machů, V., Kondrátová, L. Mapa služeb pro lidi s duševním onemocněním. (2016) www
 • Kážmér, L., Baroš, A., Hanzal, J., Kulhánová, I. Mapování onemocnění – Prostorové nerovnosti v předčasné úmrtnosti související s užíváním legálních návykových látek, Česko, 2001–2015. www | publikace

Průmyslový vzor

 • Bartoš, A. Obrázky k vyšetřování a trénování poznávacích funkcí. CZ 36461. 03.06.2015. www

Organizace či pořádání odborné akce

 • Procházková, E. Workshop: Virtuální reality pro výcvik policistů & proškolení lektorů..Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. (APBS), Pod Táborem 102/5, 190 00 Praha 9, Hrdlořezy. 04.05.2022 - 04.05.2022. fotodokumentace

Výzkumná zpráva

 • Krejčová, L., Marečková, A., Potyszová, K., Plášilová, L., Šinkner, F., Martinec Nováková, L., Klapilová, K. Parafilik jako cíl intervencí v oblasti duševního zdraví a prevence sexuální delikvence: situační analýza stavu v ČR. Praha: 2023. 93 s. 1. ISBN: 978-80-87142-56-1. info

Ověřená technologie

 • Kopřivová, J., Maierová, L., Červená, K., Kárníková, H., Bendová, Z. Světelný kufr. TA ČR FW02020025. Metodika a protokol
 • Kopřivová, J., Maierová, L., Červená, K., Evansová, K., Skálová, K., Kaňková, Z., Piorecký, M., Vlček, P., Janků, K., Kárníková, H., Nekovářová, T., Bendová, Z. Světelná sauna. TA ČR FW02020025. Metodika a protokol
 • Kopřivová, J., Maierová, L., Červená, K., Skálová, K., Kárníková, H., Bendová, Z. Světelná sauna. TA ČR FW02020025. Metodika a protokol