Virtuální realita v neurovědách

Činnost skupiny se orientuje zejména na využití virtuálních technologií v neurobiologickém výzkumu. Cílem je vytvoření metod, které se pak uplatňují jednak v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u neuropsychiatrických poruch (např. schizofrenie a OCD) anebo v základním výzkumu zaměřeném na využití zobrazovacích metod (fMRI).   

S ohledem na interdisciplinární témata výzkumu je náš tým složen z psychologů, neurovědců, přírodovědců, pedagogů a samozřejmě i programátorů. Spolupracujeme samozřejmě také s psychiatry, MRI specialisty, SW vývojáři nejen v rámci NUDZ, ale také s dalšími akademickými pracovišti (IKEM, FGÚ AVČR, MFF UK) a komerčními firmami (3dsense, Xlab-Virtuix).

Zaobíráme se mimo jiného následujícími tématy:

  • Prostorová navigace a paměť ve stabilním virtuálním prostředí virtuálního města
  • Prostorová paměť a kognitivní koordinace v dynamickém prostředí rotující arény (kolotoče)
  • Deklarativní paměť epizodického typu (paměť pro události)
  • Deklarativní paměť sémantického typu (paměť pro fakta)
  • Efekt chronotypu na výkon v kognitivních testech
  • …a další

Členové skupiny:

Mgr.  Adéla Plechatá (PhD. student)

Mgr.. Anna Francová (PhD. student)

Bc. Václav Sahula (VR developer)

Mgr. Lukáš Hejtmánek (PhD. student)

Mgr. Jiří Motýl (PhD. student)

Mgr. Katarína Baranyaiová (PhD. student)

 

Pregraduální studenti (stážisti):

Hana Šrámková

Markéta Slezáková

Jan Hurych

 

 

Stránky skupiny: http://brainvr.cz/

Zúčastněte se výzkumu: http://forms.nudz.cz/fill/default/NyexpAibuSOWO0p

Členové skupiny

Baranyaiová, Katarína, Mgr.
Francová, Anna, Mgr.
Hejtmánek, Lukáš, Mgr.
Motýl, Jiří
Plechatá, Adéla, Mgr.
Sahula, Václav, Bc.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty