Virtuální realita v neurovědách

Činnost skupiny se orientuje zejména na využití virtuálních technologií v neurobiologickém výzkumu. Cílem je vytvoření metod, které se pak uplatňují jednak v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u neuropsychiatrických poruch (např. schizofrenie a OCD) anebo v základním výzkumu zaměřeném na využití zobrazovacích metod (fMRI).   

S ohledem na interdisciplinární témata výzkumu je náš tým složen z psychologů, neurovědců, přírodovědců, pedagogů a samozřejmě i programátorů. Spolupracujeme samozřejmě také s psychiatry, MRI specialisty, SW vývojáři nejen v rámci NUDZ, ale také s dalšími akademickými pracovišti (IKEM, FGÚ AVČR, MFF UK) a komerčními firmami (3dsense, Xlab-Virtuix).

Zaobíráme se mimo jiného následujícími tématy:

  • Prostorová navigace a paměť ve stabilním virtuálním prostředí virtuálního města
  • Prostorová paměť a kognitivní koordinace v dynamickém prostředí rotující arény (kolotoče)
  • Deklarativní paměť epizodického typu (paměť pro události)
  • Deklarativní paměť sémantického typu (paměť pro fakta)
  • Efekt chronotypu na výkon v kognitivních testech
  • …a další

Členové skupiny:

Mgr. Lukáš Hejtmánek (PhD. student)

Bc. Adéla Plechatá (PhD. student)

Bc. Ivana Oravcová

Bc. Václav Sahula

Mgr. Jiří Motýl (PhD. student)

Bc. Anna Francová

Bc. Jan Šeliga

Pregraduální studenti (stážisti):

Bc. Katarína Baranyaiová

Hana Šrámková

 

Stránky skupiny: http://brainvr.cz/

Zúčastněte se výzkumu: http://forms.nudz.cz/fill/default/NyexpAibuSOWO0p

Členové skupiny

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty