Výzkumný program Veřejné duševní zdraví

Profil

Výzkumný program Veřejné duševní zdraví je zaměřen na širokou škálu témat od psychiatrické epidemiologie, přes politiku v oblasti duševního zdraví, výzkum služeb péče a ekonomie duševního zdraví, až po stigma a diskriminaci, prevenci sebevražd nebo problematiku závislostního chování. Projekty VP Veřejné duševní zdraví jsou orientovány na výzkum i implementaci. Angažuje se v implementaci reformy péče o duševní zdraví a rozvoji systému péče o duševní v Česku i v zahraničí. VP Veřejné duševní zdraví  je těsně navázáno na Spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace pro veřejný výzkum duševního zdraví a rozvoj služeb.