Granty a projekty

Archiv grantů

Název projektu: Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí Číslo projektu: GAČR (19-07164S) Doba řešení: 01/2019 – 06/2022
Název projektu: Cizinec jako symbol jinakosti - jak osobnost ovlivňuje naše postoje Číslo projektu: GAČR (19-10057S) Doba řešení: 01/2019 – 06/2022
Název projektu: Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty Číslo projektu: GAČR (19-11822S) Doba řešení: 01/2019 – 06/2022
Název projektu: Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy Číslo projektu: AZV (NV18-07-00272) Doba řešení: 05/2018 – 06/2022
Název projektu: Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) Číslo projektu: GAČR (Self-Agency) (20-24782S) Doba řešení: 01/2020 – 12/2022
Název projektu: Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně - retrospektivní multicentrická studie Číslo projektu: AZV (NV19-04-00090) Doba řešení: 05/2019 – 12/2022
Název projektu: Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) jako léčebná intervence pro zotavení z post-akutních následků SARS-CoV-2 (PASC) Číslo projektu: AZV (NV19-04-00090) Doba řešení: 04/2022 – 03/2023
Název projektu: Kognitivní funkce po diagnóze COVID-19 u osob se schizofrenií Číslo projektu: AZV (NU22-D-135) Doba řešení: 04/2022 – 10/2023
Název projektu: Změny ve výskytu duševních onemocnění, čerpání zdravotních služeb a postojích k duševním onemocněním v souvislosti s pandemií COVID-19: reprezentativní průřezová studie české dospělé populace a sekundární analýza dat z již proběhlých šetření Číslo projektu: AZV (NU22-D-134) Doba řešení: 04/2022 – 12/2023