Oddělení ergoterapie

Profil

Ergoterapii poskytujeme hospitalizovaným pacientům a pacientům ze stacionářů formou skupinových terapií, které jsou součástí léčebného programu na klinice NUDZ. Základem jsou aktivity, ve kterých se zaměřujeme na využití volnočasových a zájmových činností. Tyto činnosti vedou k aktivizaci, k posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti, k lepšímu plánování volného času, k interakci s ostatními účastníky a ke sdílení zkušeností. Při aktivitě také dochází k rozvoji sociálních dovedností, hrubé a jemné motoriky a kognitivních funkcí. Pro nácvik soběstačnosti využíváme například cvičný kuchyňský kout.

Kontakt

Mgr. Jitka Suchá
ergoterapeutka

Telefon: +420 283 088 271
E-mail: jitka.sucha@nudz.cz