Stacionář 3

Profil

Denní stacionář 3 poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce bez nutnosti hospitalizace, jedná se tedy o ambulantní formu léčení. Program stacionáře je určen pro lidi se zkušeností s psychotickým onemocněním. Našim cílem je pomáhat pacientům vrátit se po psychotické epizodě do každodenního života, porozumět projevům a širším souvislostem onemocnění a najít cestu k zotavení.

Docházku do programu je vhodné zahájit v době zotavování po první psychotické epizodě. Program je však vhodný i pro lidi, kteří prodělali již druhou či třetí epizodu onemocnění.

Program denního stacionáře je koncipován tak, aby bylo možno zkrátit délku hospitalizace po prodělané epizodě onemocnění. Při zkrácení hospitalizace lze pokračovat v léčbě formou denní docházky do programu. Jedná se o otevřenou skupinu s počtem 10 pacientů. Délka programu je maximálně 3 měsíce.

Doplňující info

Jak se můžete přihlásit?

Objednat se můžete na doporučení svého ambulantního psychiatra. V případě, že ambulantního psychiatra nemáte, je možné i doporučení od praktického lékaře. Vstupní psychiatrické vyšetření je možné provést i na vlastní žádost bez doporučení.

Kontakt pro přihlášení a bližší informace:

e-mail: marcela.sevcikova@nudz.cz (Mgr. Marcela Ševčíková, Ph.D.)

miroslava.nouzova@nudz.cz (Miroslava Nouzová, DiS.)

případně tel. (+420) 283 088, linky 165 nebo 154