Centrum výzkumu spánku a chronobiologie

Profil

Centrum výzkumu spánku a chronobiologie se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum. Mezi jeho tři hlavní cíle patří zlepšení diagnostiky a léčby pacientů na základě studia patofyziologie poruch a testování nových intervencí, dále prohloubení poznání v oblasti animálního i humánního základního výzkumu spánku a chronobiologie a v neposlední řadě vzdělávací a osvětová činnost.

Vedle pochopení základních mechanismů a funkcí je hlavním cílem výzkumu zlepšení objektivní diagnostiky a léčby pacientů s poruchami spánku a cirkadiánní rytmicity. Centrum se zaměřuje na komplexní zkoumání regulatorních systémů (cirkadiánní rytmy, spánek/bdění a arousal), tedy jednu z klíčových domén v neuropsychiatrickém výzkumu. V rámci sledování tohoto cíle realizuje animální i humánní výzkum zaměřený na fyziologii i patofyziologii spánku, bdění a cirkadiánních rytmů u neuropsychiatrických poruch a jejich animálních modelů. Přitom uplatňuje širokou škálu metod a zkoumané jevy postihuje na úrovni molekulární, celulární, biochemické, elektrofyziologické i behaviorální. Získaná data zpracovává pomocí pokročilých matematických přístupů. Centrum rovněž zajišťuje vzdělávání pregraduálních i postgraduálních studentů, kurzy pro zdravotníky, přednáškovou a osvětovou činnost pro laickou veřejnost.