Centrum perinatálního duševního zdraví

Profil

Centrum perinatálního duševního zdraví je zaměřeno na aplikovaný klinický výzkum v oblasti psychosociálního zdraví a well-beeingu u žen v perinatálním období a po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Hlavním cílem aktivit centra je komplexní vývoj a testování inovativních přístupů v prevenci a léčbě perinatálních duševních poruch, a jejich následné zavedení do praxe. Mezi další aktivity patří edukace společnosti o problematice perinatálního duševního zdraví a příprava edukativních aktivit v rámci celoživotního profesního vzdělávání odborníků pracujících se ženami v perinatálním období či na mateřské a rodičovské dovolené. Mezi cílové skupiny aktivit centra patří také muži v časných fázích otcovství.

Centrum perinatálního duševního zdraví se aktivně podílí na klinické péči NUDZ v rámci ambulantní a lůžkové péče o těhotné ženy a ženy po porodu.