Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách NUDZ jsou uveřejňovány na profilu zadavatele v elektronickém nástroji Tender arena. Nákupy realizované prostřednictvím elektronického tržiště jsou umístěny na portálu TENDERMARKET.