Granty a projekty

Archiv grantů

Název projektu: Riziko psychiatrické hospitalizace u osob s juvenilními revmatologickými onemocněními: studie založená na registrových datech Číslo projektu: IGS (323B_2020 (018) Doba řešení: 02/2020 01/1970
Název projektu: Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku Číslo projektu: GAČR (19-14801S) Doba řešení: 01/2019 – 06/2022
Název projektu: Task-force pro efektivní komunikaci a péči o duševní zdraví (TEKPOD) za účelem zmírnění dopadu pandemie Covid 19 na duševní zdraví obyvatel ČR Číslo projektu: MZ (203980065) Doba řešení: 01/2021 – 06/2022
Název projektu: Včasné Intervence u Závažných Duševních OneMocnění (VIZDOM) Číslo projektu: OP (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304) Doba řešení: 04/2018 – 06/2022
Název projektu: Podpora pohody a integrace transgenderových obětí v pečovatelském prostředí s holistickým přístupem (SWITCH) Číslo projektu: EK (JUST 881635) Doba řešení: 04/2020 – 06/2022
Název projektu: Prediktory rizikového hráčství v on-line prostředí Číslo projektu: Doba řešení: 09/2020 – 09/2022
Název projektu: Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19 Číslo projektu: TAČR (TL04000382) Doba řešení: 10/2020 – 10/2022
Název projektu: Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR (Destigmatizace) Číslo projektu: OP (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276) Doba řešení: 09/2017 – 11/2022
Název projektu: Rise up against anti-LGBTI hate crimes (RISE UP) Číslo projektu: EK (JUST 963772) Doba řešení: 02/2021 – 12/2022
Název projektu: Make the difference - working together for children in households with addiction issues (MAKE THE DIFFERENCE) Číslo projektu: EK (JUST 881738) Doba řešení: 05/2021 – 04/2023
Název projektu: Rozvoj dlouhodobé psychosociální podpory ukrajinských obyvatel Číslo projektu: RSJ Doba řešení: 07/2022 – 06/2023
Název projektu: MHPSS programmes for children from Ukraine and their classmates and teachers in Czechia Číslo projektu: WHO/UNICEF Doba řešení: 09/2022 – 08/2023