Partneři

University of Sydney

Rick Wassing: Odborný konzultant a spolupráce na projektu Vliv kognitivně behaviorální terapie nespavosti na emoční regulaci.

Ospedale San Raffaele Milano

Dr. Vincenza Castronovo: Spolupráce na multicentrické studii „K-komplexy a vliv kognitivně behaviorální terapie nespavosti.

McGill University Montreal

Department of Neurology and Neurosurgery: Spolupráce na follow-up studii sledující rozvoj neurodegenerace u pacientů s izolovanou formou RBD.

Universität zu Lübeck

Hong-Viet Ngo, Ph.D.: Akustická stimulace jako prostředek k zefektivnění konsolidace paměti během spánku – dlouhodobá spolupráce, zahraniční expert projektu.

University of Tuebingen

Susanne Diekelmann, PhD.: Cílená reaktivace paměti pro prostorovou navigaci – zahraniční expert projektu.

University Medical Center Göttingen

Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Robert Waltereit - dlouhodobá spolupráce na výzkumu potkaních modelů autismu.

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Center for Sleep Medicine: Spolupráce na mezinárodní klinické studii sledující adherenci k léčbě kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách.

University of Amsterdam

Lucia M. Talamini, Ph.D.: Zpětnovazebná akustická stimulace ke zlepšení spánku u insomnie - dlouhodobá spolupráce na projektu.

Brian A. Sharpless, Ph.D., MA: 

Psychologické a polysomnografické aspekty spánkové obrny - dlouhodobá spolupráce.

University of California

Irvine, Bryce Mander, Ph.D.: Konsolidace paměti u starších osob – dlouhodobá spolupráce, zahraniční expert projektu.

New York University, Center for Neural Science

Prof. André A. Fenton, Ph.D.: Dynamika hipokampálních a neokortikálních neuronálních reprezentací vzájemných vztahů mezi subjektem, pohyblivými objekty a prostředím - spolupráce na grantovém projektu.

University of Oxford

Dr. Simon Kyle: konzultace a výměna poznatků v rámci studií zaměřených na nefarmakologické intervence u chronické insomnie.

University of Edinburgh

Centre for Clinical Brain Sciences: dlouhodobá spolupráce v oblasti klinických spánkových poruch.