Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ – pracovní skupina

Pracovní skupina (WG) se skládá ze dvou částí:

a) část klíčových administrativních pracovníků (klíčová pracovní skupina – core working group) + realizační tým (administrativní podpora)

b) část širšího implementačního týmu (implementační pracovní skupina – implementation WG) + revizní skupina

Úlohou klíčové pracovní skupiny je připravit základní návrh každého interního dokumentu, který explicitně naplňuje zásady Kodexu a Charty. Implementační pracovní skupina zajišťuje přítomnost výzkumníků R1 až R4 při přípravě změn v implementaci projektu a zároveň zahrnuje zástupce výzkumné obce, kteří budou těmito změnami primárně ovlivněni.

Členové pracovní skupiny

Realizační tým

Realizační tým – (administrativní podpora) – 5 pracovníků HR projektu poskytuje administrativní podporu aktivitám WG, SG a RG a koordinují tvorbu materiálů v rámci výzkumných programů. Poskytují zpětnou vazbu tvůrčím členům WG.