Kancelář mezinárodní spolupráce

Kancelář mezinárodní spolupráce je zodpovědná za mezinárodní aktivity ústavu. Podporuje rozvoj mezinárodního partnerství a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně přípravy podkladů pro uzavírání smluv a péče o kontakty na partnery v rámci mezinárodní spolupráce. Monitoruje a koordinuje příležitosti výměny expertů a stážistů a poskytuje pomoc a poradenství zahraničním studentům, lektorům a dalším hostům.