Vědecká rada

Vědecká rada je poradním orgánem vedení NUDZ. Hlavní náplní činnosti Vědecké rady je sledovat, zda je vědecká a výzkumná činnost NUDZ v souladu s jeho posláním a strategií a dávat stanoviska a doporučení pro tuto oblast.

Členové Vědecké rady