Oddělení 2

Profil

Oddělení 2 je zaměřeno na diagnostiku a léčbu poruch nálady, včetně rezistentních afektivních poruch. Hlavní metodou léčby je farmakoterapie a nefarmakologické biologické metody  doplňované psychoterapií. Součástí oddělení je lůžková část s 26 lůžky (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením).  Oddělení je otevřené.

Součástí Oddělení 2 je dále Oddělení následné péče, které je určeno pro pacienty nevyžadující péči na akutním lůžku. Na oddělení je poskytována komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče. Cílem léčby na následném lůžku je stabilizace duševního stavu a podpora pracovních a sociálních návyků navázaná na předešlou akutní lůžkovou péči a následné propuštění pacienta do domácího prostředí.

Kontakt

Libuše Pohlová, DiS.

staniční sestra

Doplňující info

Pro přijetí k hospitalizaci na oddělení je nutné, aby Váš ošetřující lékař (psychiatr nebo praktický lékař) kontaktoval naši ambulanci na telefonu: (+420) 283 088 244 nebo e-mailem: ambulance@nudz.cz