Etická komise

Etická komise je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství. Komise pracuje nezávisle, posuzuje projekty klinických studií, biomedicínských studií a grantových projektů z hlediska etického, vědeckého i medicínského. Dále chrání zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do studií se zvláštní pozorností na zranitelné osoby.

Plánované termíny zasedání komise v 1. pololetí roku 2024: 

  • 18. 1.
  • 15. 2.
  • 21. 3.
  • 18. 4.
  • 16. 5.
  • 20. 6.

Poznámka: Termíny v březnu a červnu budou upraveny podle AZV a GA ČR. Děkujeme za pochopení. 

Členové Etické komise