Etická komise

Etická komise je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství. Komise pracuje nezávisle, posuzuje projekty klinických studií, biomedicínských studií a grantových projektů z hlediska etického, vědeckého i medicínského. Dále chrání zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do studií se zvláštní pozorností na zranitelné osoby.

Plánované termíny zasedání komise v roce 2023: 

  • 19. 1.
  • 22. 2.
  • 23. 3.
  • 27. 4.
  • 25. 5.
  • 22. 6.

Poznámka: Termíny v březnu a červnu budou upraveny podle AZV a GA ČR. Děkujeme za pochopení. 

Členové Etické komise