Etická komise

Etická komise je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství. Komise pracuje nezávisle, posuzuje projekty klinických studií, biomedicínských studií a grantových projektů z hlediska etického, vědeckého i medicínského. Dále chrání zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do studií se zvláštní pozorností na zranitelné osoby.

Plánované termíny zasedání komise v 2. pololetí roku 2023: 

  • 21. 9.
  • 19. 10.
  • 16. 11.
  • 14. 12.

Poznámka: Termíny v březnu a červnu budou upraveny podle AZV a GA ČR. Děkujeme za pochopení. 

Členové Etické komise