Etická komise

Etická komise je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství. Komise pracuje nezávisle, posuzuje projekty klinických studií, biomedicínských studií a grantových projektů z hlediska etického, vědeckého i medicínského. Dále chrání zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do studií se zvláštní pozorností na zranitelné osoby.

Plánované termíny zasedání komise v roce 2022: 

  • 21. 9.
  • 20. 10.
  • 16. 11.
  • 15. 12.

Členové Etické komise