Výzkumný program Klinický

Profil

Hlavním cílem programu je klinicky orientovaný výzkum neurobiologických podkladů poruch nálady, úzkostných poruch, psychotických poruch a kognitivních poruch. K objasnění podstaty duševních poruch a souvisejícímu preciznějšímu zacílení léčebných postupů využívá komplexní integraci klinických dat s výsledky neuropsychologických, elektrofyziologických a mozek zobrazujících vyšetření. Výzkumný program poskytuje špičkové pracoviště pro výzkum dynamiky složitých mozkových procesů za normálních a patologických stavů a změn vyvolaných různými terapeutickými postupy.

Pracoviště představuje stěžejní základnu pro aplikaci širokého spektra elektrofyziologických a neurozobrazovacích metod (high-density EEG, MRI/fMRI) studujících různorodé mozkové děje (neuronální oscilace, perfúzní změny mozku, zdroje elektromagnetické aktivity, funkční a efektivní konektivita) a jejich narušení u neuropsychiatrických nemocí, s cílem vývoje časných diagnostických indikátorů a prediktorů léčebných intervencí. Díky propojení zobrazovacích, stimulačních a behaviorálních metod přispívá k detekci, prevenci a remediaci kognitivního deficitu jako rizikového faktoru funkčního postižení.

Výzkumný program rovněž poskytuje podporu v oblasti neurofyziologických metod, MRI vyšetření a analýz projektům dalších výzkumných center NUDZ a zaměřuje se také na využití moderních neinvazivních stimulačních metod ve výzkumu mozku a terapii duševních poruch.