Léčba

Profil

Klinika Národního ústavu duševního zdraví je jednooborová psychiatrická nemocnice, kde poskytujeme specializovanou psychiatrickou smluvní léčebnou a diagnostickou péči pojištěncům zdravotních pojišťoven a samoplátcům jako nespádové zdravotnické zařízení. Zdravotnické služby nabízíme také v dalších navazujících oborech jako je neurologie, klinická psychologie, fyzioterapie a ergoterapie. 

Kromě léčebné péče se klinika podílí na výuce studentů medicíny, je výukovou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie), a slouží také pro postgraduální výuku lékařů a psychologů. Dále je klinika zapojena do klinického výzkumu, včetně smluvního. Za účastníky veřejného zdravotního pojištění (pojištěnce) hradí poskytovanou péči zdravotní pojišťovny. Nepojištění klienti mohou být ošetřeni jako samoplátci dle aktuálního Ceníku výkonů.  

Kontakt

Olga Švecová

sekretariát kliniky

Ambulance

kontakt pro pacienty a zdravotníky

Oddělení poruch spánku

kontakt pro pacienty a zdravotníky