Léčba

Profil

Klinika Národního ústavu duševního zdraví je jednooborová psychiatrická nemocnice, kde poskytujeme specializovanou psychiatrickou smluvní léčebnou a diagnostickou péči pojištěncům zdravotních pojišťoven a samoplátcům jako nespádové zdravotnické zařízení. Zdravotnické služby nabízíme také v dalších navazujících oborech jako je neurologie, klinická psychologie, fyzioterapie a ergoterapie. 

Kromě léčebné péče se klinika podílí na výuce studentů medicíny, je výukovou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie), a slouží také pro postgraduální výuku lékařů a psychologů. Dále je klinika zapojena do klinického výzkumu, včetně smluvního.

Olga Švecová

Kontakt

Olga Švecová

sekretariát kliniky