Partneři

University of Toronto, Canada

Robert Chen

University of Verona, Italy

Paolo Fabene

University of Rochester Medical Center, USA 

James Burchfield

University of Florida, USA

Department of Psychology, Marek Schwendt

Yale University School of Medicine, USA

Section of Clinical Immunology, Ivana Kawikova

University of Portsmouth, UK

School of Pharmacy and Biomedical Science, Arthur Butt

National Center of Neurology and Psychiatry, Japan

Department of Preventive Intervention for Psychiatric Disorders, Tomiki Sumiyoshi

Biological Imaging at TUM, Germany

Founding Director of the Institute of Biological and Medical Imaging at HMGU

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied - doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.

University of Texas - Medical Branch

Department of Neuroscience and Cell Biology and Anatomy, Prof. Rakez Kayed

National Polytechnic Institute, Mexico

Department of Cell Biology, Center for Research and Advanced Studies, Prof. Francisco García-Sierra

Sheba Medical Center, Israel

The Joseph Sagol Neuroscience Center, Prof. Michal Schnaider Beeri

University of Cagliari, Italy

Department of Life and Environmental Sciences, Neurogenetics Laboratory, Prof. Fabian Feiguin

Centrum biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové

Ondřej Soukup, Jan Korábečný

Endokrinologický ústav

Odd. steroidů a proteofaktorů, Ing. Martin HILL, DrSc.

Akademie věd ČR

Ústav experimentální medicíny AV, Odd. neurochemie, Mgr. Martin Horák, Ph.D., UOCHB AV, Eva Kudová, Fyziologický ústav AV, Odd. neurofyziologie paměti, prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc., Odd. vývojové epileptologie, Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., Odd. buněčné neurofyziologie, prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

Univerzita Hradec Králové

Katedra Chemie