Partneři

Laboratory of Movement Control and Neuroplasticity, KU Leuven

spolupráce ve výzkumu EEG – simultánní EEG/fMRI

eemagine Medical Imaging Solutions GmbH, Berlin, Germany

výzkum v oblasti translační neurofyziologie, spolupráce na řešených projektech

Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, Poland

výzkum v oblasti EEG, společný grantový projekt

 

University of Zurich, Switzerland

Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics: spolupráce na výzkumu v oblasti afektivních poruch a EEG predikce na léčbu, společné grantové projekty, strategické partnerství University of Zurich a Univerzity Karlovy

University of Liverpool, UK

výzkum v oblasti EEG, spolupráce na grantových projektech