Granty a projekty

Archiv grantů

Název projektu: Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie - prospektivní studie Číslo projektu: AZV (NU20-04-00393) Doba řešení: 05/2020 – 12/2023
Název projektu: MRI morfometrické a proteomické markery získané z mozkových exosomů před a po infekci SARS-CoV-2 Číslo projektu: AZV (NU22-D-136) Doba řešení: 04/2022 – 12/2023