Aktuální projekty

Umění – cesta do duše

Od září 2018 provozujeme projekt koncertů klasické komorní hudby s názvem Umění – cesta do duše. Ve foyer ústavu pravidelně vystupují hudebníci světového renomé, mimo jiné například Emil Viklický, Václav Hudeček, Martin Kasík nebo Klavírní trio České filharmonie.  

Projekt Umění – cesta do duše je pro všechny účastníky bez rozdílu příležitostí k usebrání, meditaci, relaxaci, introjekci a setkávání umělců a milovníků umění, osobností české vědy a medicíny, sponzorů a v neposlední řadě pacientů NUDZ.  

Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobá zápůjčka koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyer NUDZ. Předem děkujeme za podporu projektu, která přispěje nejen k jeho zachování, ale také k naplňování hlavního poslání Národního ústavu duševního zdraví – péči o duši.

Různé druhy umění a vědy o duši, mysli a mozku se hluboce prolínají, ať již konceptuálně, výzkumně, diagnosticky či léčebně. Některé duševní poruchy, jako schizofrenie, úzkost či deprese, mají své zvláštní výtvarné projevy. Projekční psychologické testy využívají vizuální imaginace. Arteterapie (kreslení a malování), psychogymnastika (pohybová exprese) a muzikoterapie (poslech či provozování hudby) se využívají jak diagnosticky, tak zejména léčebně, a to nejenom jako nástroje relaxace či abreakce.

Prostory Národního ústavu duševního zdraví jsou dále ozvláštněny mnoha výtvarnými díly současných významných českých umělců.