Výzkum

Vladislava Müllerová

Kontakt

Vladislava Müllerová, DiS.

asistentka náměstka pro výzkum a vzdělávání

Profil

Národní ústav duševního zdraví je koncipován jako centrum základního, experimentálního a aplikovaného výzkumu se zaměřením na výzkum neurobiologických a psychosociálních mechanismů spojených se vznikem a průběhem nejzávažnějších duševních poruch a navazující vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod.