Výzkum

Kontakt

Vladislava Müllerová, DiS.

asistentka náměstka pro výzkum a vzdělávání

Profil

Národní ústav duševního zdraví je centrem preklinického, klinického i společensko-ekonomického výzkumu se zaměřením na neurobiologické a psychosociální faktory ovlivňující duševní zdraví, včetně prevence, vzniku a průběhu duševních onemocnění, jejich diagnostiky, léčby a společenského dopadu. Silný důraz je kladen na implementační výzkum, bezprostředně zlepšující kvalitu života lidí s duševním onemocněním i běžné populace.

Zapojte se do výzkumu