Centrum pokročilých studií mozku a vědomí

Profil

Centrum se zaměřuje na pokročilé analýzy neurozobrazovacích, psychologických a behaviorálních dat. Výzkumné aktivity propojuje problematika vztahu vědomé zkušenosti a procesů v mozku včetně jejich dynamiky hodnocené v časových řadách EEG a fMRI. Tato oblast zahrnuje hodnocení vztahu mezi farmakologicky navozenými změnami psychiky a jejich neurobiologickými a klinickými koreláty.

Další výzkumné aktivity se týkají vývoje nových modelů duševních poruch s cílem překlenout identifikované problémy modelů starších a jejich translační testování. Samostatnou výzkumnou oblast představuje výzkum časové percepce a její vztah v patofyziologii duševních poruch.

Dále se centrum věnuje studiu neurobiologie obrazu a estetické zkušenosti, teorii salience, kognitivním a neurální mechanismům dopadu mediálních zpráv na duševní zdraví, podkladu rozhodovacích procesů a hodnocení aberantní signalizace chyb (u OCD) včetně související otázky koordinace sítí mozku a jejich kauzálním interakcím.