Oddělení 1

Profil

Oddělení 1 se specializuje na léčbu celého spektra úzkostných a afektivních poruch v náročném kognitivně behaviorálním (KBT) a skupinovém psychoterapeutickém programu. Součástí oddělení je lůžková část s 10 lůžky (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením). Oddělení je otevřené.

Doplňující info

Terapeutický program probíhá v uzavřené skupině. Během sedmi týdnů ojedinělého, vysoce specializovaného a náročného programu projdou pacienti základními kroky KBT směřujícími ke zvládání projevů stresu, úzkostí a deprese. Program je doplněn některými osvědčenými prvky z asertivity, arteterapie a pohybové terapie. Pro dosažení nejlepších výsledků je nutná vysoká motivace a aktivní spolupráce klienta.

Aktuální termíny

  • Běh č. III:        19. 4. - 8. 6.   
  • Běh č. IV:          13. 6. - 27. 7.
  • Běh č. V:           1. 8. – 14. 9.          
  • Běh č. VI:          19. 9. - 2. 11.        
  • Běh č. VII:        7. 11. - 21. 12.  

Pro zařazení do programu na oddělení je nutné, aby Váš ošetřující lékař (psychiatr nebo praktický lékař) kontaktoval naši ambulanci na telefonu: (+420) 283 088 244 nebo e-mailem: ambulance@nudz.cz.