Oddělení 1

Profil

Oddělení 1 se specializuje na léčbu celého spektra úzkostných a afektivních poruch v náročném kognitivně behaviorálním (KBT) a skupinovém psychoterapeutickém programu. Součástí oddělení je lůžková část s 10 lůžky (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením). Oddělení je otevřené.

Doplňující info

Terapeutický program probíhá v uzavřené skupině. Během sedmi týdnů ojedinělého, vysoce specializovaného a náročného programu projdou pacienti základními kroky KBT směřujícími ke zvládání projevů stresu, úzkostí a deprese. Program je doplněn některými osvědčenými prvky z asertivity, arteterapie a pohybové terapie. Pro dosažení nejlepších výsledků je nutná vysoká motivace a aktivní spolupráce klienta.

Pro zařazení do programu na oddělení je nutné, aby Váš ošetřující lékař (psychiatr nebo praktický lékař) kontaktoval naši ambulanci na telefonu: (+420) 283 088 244 nebo e-mailem: ambulance@nudz.cz.

Aktuální termíny 

  • Běh č. I:   02. 01. 2024 - 21. 02. 2024
  • Běh č. II:  26. 02. 2024 - 10. 04. 2024
  • Běh č. III: 15. 04. 2024 - 29. 05. 2024
  • Běh č. IV:  03. 06. 2024 - 17. 07. 2024
  • Běh č. V:   22. 07. 2024 - 04. 09. 2024
  • Běh č. VI:  09. 09. 2024 - 23. 10. 2024
  • Běh č. VII:  29. 10. 2024 - 18. 12. 2024