Oddělení 1

Profil

Oddělení 1 se specializuje na léčbu celého spektra úzkostných a afektivních poruch v náročném kognitivně behaviorálním (KBT) a skupinovém psychoterapeutickém programu. Součástí oddělení je lůžková část s 10 lůžky (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením). Oddělení je otevřené.

Doplňující info

Terapeutický program probíhá v uzavřené skupině. Během sedmi týdnů ojedinělého, vysoce specializovaného a náročného programu projdou pacienti základními kroky KBT směřujícími ke zvládání projevů stresu, úzkostí a deprese. Program je doplněn některými osvědčenými prvky z asertivity, arteterapie a pohybové terapie. Pro dosažení nejlepších výsledků je nutná vysoká motivace a aktivní spolupráce klienta.

Pro zařazení do programu na oddělení je nutné, aby Váš ošetřující lékař (psychiatr nebo praktický lékař) kontaktoval naši ambulanci na telefonu: (+420) 283 088 244 nebo e-mailem: ambulance@nudz.cz.

Aktuální termíny 

  • Běh č. IV: 5. 6. 2023 - 26. 7. 2023
  • Běh č. V: 31. 7. 2023 - 13. 9. 2023
  • Běh č. VI: 18. 9. 2023 - 1. 11. 2023
  • Běh č. VII: 6. 11. 2023 - 20. 12. 2023