Kolegium ředitele

Kolegium ředitele je poradním orgánem ředitele NUDZ. Slouží k projednávání vnitřních záležitostí organizace a v rámci výkonu své působnosti připravuje odborná stanoviska a podklady pro ředitele a ostatní členy vedení NUDZ.

Členové Kolegia ředitele