Projektová kancelář

Projektová kancelář funguje jako důležitý mezičlánek mezi poskytovateli podpory a vědeckými pracovníky a zajišťuje klíčovou podporu všech žadatelů o národní i mezinárodní granty. Její služby v oblasti dotačního managementu zahrnují:

  • zajištění přímé komunikace se zřizovatelem a poskytovateli dotací,
  • pomoc s přípravou projektových žádostí včetně povinných i nepovinných příloh,
  • administrace, konzultace a poradenství při realizaci projektů a čerpání rozpočtů,
  • fundraising a vyhledání vhodných dotačních titulů,
  • lepší informovanost, zavedení jednotného kontaktního a konzultačního místa ve fyzické i elektronické podobě.