Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci je poradním orgánem vedení NUDZ. Rada hodnotí komerční potenciál projektů a podporuje komercializaci výstupů z vědecké a výzkumné činnosti ústavu, zpracovává a předkládá vedení instituce zjištění a doporučení týkající se oblasti komercializace výstupů z vědecké a výzkumné činnosti NUDZ. 

 

Členové Rady pro komercionalizaci

RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
jednatel Rady pro komercializaci

MUDr. Martin Brunovský, PhD.
Národní ústav duševního zdraví

Alexandr Borovička, DiS.
Memecaffee

Ing. Martin Diviš, MBA
Kooperativa

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Národní ústav duševního zdraví

MUDr. Pavel Kubů
i&i Prague

Mgr. David Stíbal
IOCB TTO s.r.o.

MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví

Doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
PharmInvent