Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ – supervizní skupina

Supervizní skupina (SG) - SG působí jako řídící výbor. SG byla navržena vedením a jmenována ředitelem. SG se skládá z ředitele, náměstků ředitele, vedoucích výzkumných programů a nově i vedoucí center. Úkolem SG je dohlížet na provádění akčního plánu, zejména na sladění navrhovaných změn s celkovým strategickým zaměřením NUDZ.

Členové supervizní skupiny