Centrum výzkumu psychedelik

Profil

Centrum se primárně věnuje výzkumu neurobiologie účinku a terapeutického využití psychedelik a dalších psychoaktivních látek. Výzkumné aktivity sdružují preklinický a klinický tým v jeden celek s cílem pokrýt problematiku psychedelik od molekulární úrovně, analytických metod, experimentů s tkáňovými kulturami, behaviorálních experimentů na zvířatech, neurozobrazovacích přístupů až po klasická klinická hodnocení s jasným terapeutickým zaměřením. V preklinických experimentech je kladen velký důraz na translační validitu dat.

Kromě studia psychedelik jako takových se zabýváme i studiem fenoménu nových psychoaktivních substancí (NPS) a kanabinoidů. V preklinických experimentech jsou aktuálně řešeny zejména témata neuroplasticity jako podkladu antidepresivních účinků psychedelik, elektrofyziologické koreláty účinků psychedelik a studia akutních účinků a toxicity NPS. V klinických experimentech dokončujeme klinické hodnocení studující účinky a jejich neurobiologii po podání psilocybinu u zdravých dobrovolníků a aktuálně realizujeme klinické hodnocení srovnávající antidepresivní účinek psilocybinu s ketaminem u pacientů s depresí rezistentní k léčbě. Kliničtí pracovníci centra se také aktivně podílí na řešení kontrahovaného výzkumu s psychedeliky.

Výzkumný tým je úzce napojen na další výzkumná centra a programy NUDZ, zejména na Klinický výzkumný programe, Centrum pokročilých studií mozku a vědomí a Preklinický výzkumný program. Centrum úzce spolupracuje s Laboratoří forenzní analýzy biologicky aktivních látek (BAFA) na VŠCHT a má také navázánu spolupráci s řadou zahraniční pracovišť, např. University of Maastricht, Neurobiology Research Unit v Kodani, University of Lisbon, v Portugalsku a řadě dalších partnerů. Výzkumné aktivity centra jsou mimo klasické grantové projekty podporovány i skrze nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES (www.psyres.eu).