Informace pro sponzory

Finanční dary fyzických i právnických osob jsou přijímány prostřednictvím:

1) darovací smlouvy (vhodné pro vyšší finanční částky). Pro zaslání smlouvy a bližší informace kontaktujte Karolínu Dominguez, e-mail: karolina.dominguez@nudz.cz

nebo

2) převodem na účet (vhodné pro anonymní dárce), číslo účtu: 2601445987/2010, variabilní symbol 015, do zprávy pro příjemce uvádějte „Umění – cesta do duše“.

Všechny dary jsou vždy bezvýjimečně určeny k přímé podpoře činnosti Spolku NUDZ, resp. projektu Umění – cesta do duše. Darované prostředky je možno odečíst od daňového základu v souladu se zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů.