Granty a projekty

Archiv grantů

Název projektu: PSIKET_002CZE Číslo projektu: PSYRES (2020-005037-32) Doba řešení: 11/2021 – 06/2022
Název projektu: Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce Číslo projektu: AZV (19-15728S) Doba řešení: 01/2019 – 06/2022
Název projektu: Efekt interference na kognitivní zpracování u bilingvních Číslo projektu: IGS (336/B_2021 (018)) Doba řešení: 05/2021 – 06/2022
Název projektu: Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy Číslo projektu: GAČR (20-13458S) Doba řešení: 01/2020 – 12/2022
Název projektu: Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese Číslo projektu: AZV (NV18-04-00260) Doba řešení: 05/2018 – 12/2022
Název projektu: Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her Číslo projektu: TAČR (TL02000561) Doba řešení: 01/2019 – 12/2022
Název projektu: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) Číslo projektu: MŠMT (CZECRIN) (LM2018128) Doba řešení: 08/2020 – 12/2022
Název projektu: Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu Číslo projektu: AZV (NU20-04-00147) Doba řešení: 05/2020 – 12/2023
Název projektu: Vliv mediálního zobrazení pandemie COVID-19 na duševní zdraví a postoje k vakcinaci Číslo projektu: AZV (NU22-D-132) Doba řešení: 04/2022 – 12/2023
Název projektu: Nový model schizofrenie založený na druhu Gnathonemus petersii obohaceném o hodnocení elektrokomunikace a sociálního chování Číslo projektu: AZV (NU21-04-00405) Doba řešení: 05/2021 – 05/2024