Hospodaření

Spolek NUDZ financuje své aktivity prostřednictvím dobrovolných darů od právnických osob a fyzických osob, stejně jako z dotací nebo programů finanční podpory ze strany státu, sektoru právnických osob nebo neziskových spolků a organizací.

Vzhledem k omezeným možnostem financování NUDZ z veřejných zdrojů se snažíme získávat prostředky z jiných zdrojů při realizaci činností Spolku NUDZ. Proto vítáme podporu (sponzorství, dary) ve formě finančních příspěvků a příspěvků v naturáliích (podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), s možností odečtu od základu daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Všechny darované finanční prostředky a dary v naturáliích jsou vždy přímo určeny na podporu činností Spolku NUDZ, konkrétně podle přání dárce. Jako vyjádření díků a uznání jsou jména sponzorů (s jejich písemným souhlasem) zveřejňována na webových stránkách NUDZ.