Vzdělávání

Profil

Vzdělávání v oblasti neurověd představuje jednu z našich základních priorit. Poskytujeme a zajišťujeme vzdělávání pregraduální, doktorské i specializační, dále vzdělávání cílené na rozvíjení znalostí a dovedností výzkumníků i vzdělávací akce určené pro širokou odbornou veřejnost.

V našich řadách působí řada kvalitních pedagogů a školitelů, kteří jsou zárukou vysoké úrovně výuky a vzdělávání. Jsme výukovou základnou pro studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dalších magisterských a postgraduálních studijních programů (psychologie, neurovědy, biologie, sociologie, epidemiologie a další).