Oddělení sociální péče

Profil

Oddělení poskytujesociální poradenství všem našim pacientům, jejich rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám. Poradenství je poskytováno přímo na odděleních lůžkové péče nebo ambulantně po předchozím emailovém či telefonickém objednání na níže uvedených kontaktech.

Sociální pracovníci připravují podklady pro vydávání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a  Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Po dobu hospitalizace řeší s pacienty problémy týkající se sociálních otázek (komunikace s ČSSZ, sociálními odbory obecních úřadů, zaměstnavateli, Úřadem práce, soudy, školami atd.), vydávají pacientům potvrzení o hospitalizaci a podílejí se na zajišťování návaznosti následné péče propouštěných pacientů. Sociální pracovníci vedou edukační skupiny na jednotlivých odděleních o sociální problematice (žádosti o invalidní důchod, starobní důchod, možnosti získání sociálních dávek atd.).