Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ – revizní skupina

Revizní skupina (revision group – RG) – slouží jako poradní skupina pro posouzení změn/dokumentů před tím, než budou následně zpracované dokumenty předloženy Supervizní skupině prostřednictvím pracovní skupiny. Zároveň slouží jako „zdroj“ primárních myšlenek pro změny v implementaci HR grantu a také jako „zdroj“ pro nábor dalších členů do širší pracovní skupiny. 

RG je nedílnou součástí celého procesu implementace HRS4R a může být chápána jako širší pracovní skupina. RG se skládá z výzkumníků R1 až R4 a zástupců zdravotnického personálu (nepostradatelná součást personálu v NUDZ). RG má 39 členů – 14 výzkumníků R1, 6 výzkumníků R2, 13 výzkumníků R3, 1 výzkumníka R4, 3 odborné pracovníky a 2 členy zdravotnického personálu.

Členové revizní-implementační pracovní skupiny