Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ – revizní skupina

Revizní skupina (revision group – RG) – slouží jako poradní skupina pro posouzení změn/dokumentů před tím, než budou následně zpracované dokumenty předloženy Supervizní skupině prostřednictvím pracovní skupiny. Zároveň slouží jako „zdroj“ primárních myšlenek pro změny v implementaci projektu a také jako „zdroj“ pro nábor dalších členů do širší pracovní skupiny. 

RG je nedílnou součástí celého procesu implementace HRS4R a může být chápána jako širší pracovní skupina. RG se skládá z výzkumníků R1 až R4 a zástupců zdravotnického personálu (nepostradatelná součást personálu v NUDZ).