Oddělení zdravotnické dokumentace

Profil

Národním ústav duševního zdraví jako poskytovatel zdravotních služeb má zákonnou povinnost vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Veškeré informace týkající se léčby pacienta a údaje vypovídající o jeho zdravotním stavu představují zvláštní kategorii osobních údajů a jsou důvěrného charakteru. Pacienti a další oprávněné osoby mají právo znát informace, které zdravotnická dokumentace vedená o jejich léčbě obsahuje, mohou do dokumentace nahlédnout nebo si pořídit výpisy či kopie.

Kamila Nesibová

Kontakt

Ing. Kamila Nesibová

koordinátorka analytik zdravotní péče

Doplňující info

  • Postup pro nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, pořízení jejích výpisů nebo kopií (text)
  • Formulář Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopií
  • Formulář Word  – k doplnění
  • Formulář PDF – pouze k tisku
  • Ceník administrativních výkonů (PDF)