Granty a projekty

Archiv grantů

Název projektu: Alivio-mobilní hra zmírňující příznaky OCD Číslo projektu: TAČR (TL03000637) Doba řešení: 04/2020 – 08/2022
Název projektu: Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí Číslo projektu: TAČR (TL01000309) Doba řešení: 03/2018 – 12/2022
Název projektu: BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech) Číslo projektu: TAČR (TP01010062) Doba řešení: 01/2020 – 12/2022
Název projektu: Využití virtuální reality ve studiu sociální kognice a impulzivity u hraniční poruchy osobnosti - GAUK Číslo projektu: GAUK Doba řešení: 01/2020 – 12/2022
Název projektu: PharmaBrain Číslo projektu: OP (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444) Doba řešení: 01/2018 – 12/2022
Název projektu: Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality Číslo projektu: TAČR (TL03000050) Doba řešení: 08/2020 – 08/2023
Název projektu: Transfer technologií - Virtuální dům pro expoziční terapii obsedantně kompulzivní poruchy Číslo projektu: SIC/NUDZ/2023 Doba řešení: 06/2023 – 10/2023
Název projektu: Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města Číslo projektu: TAČR (TL03000223) Doba řešení: 04/2020 – 12/2023