Ambulantní psychiatrická péče

Nabízíme ambulantní psychiatrickou péči dospělým pacientům z Ukrajiny. Služba je poskytována ukrajinsky nebo rusky hovořícími lékaři. Pro uprchlíky je k dispozici přednostně a bez předchozího doporučení.

Péče zahrnuje:

  • psychiatrické vyšetření

  • konzultaci stran léčby, eventuálně nasazení medikace s možností navazujícího ambulantního sledování

Obracejte se na nás v případě psychotických poruch, afektivních poruch (poruchy nálady), úzkostně-depresivních a úzkostných obtíží, reakcí na stres (akutní reakce na stres, poruchy přizpůsobení, posttraumatická stresová porucha), nespavosti, osobnostní problematiky.

Ošetřujeme pouze dospělé pacienty ve věku 18 – 65 let.

Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Je proto nutné mít zdravotní pojištění v České republice. Nepojištění pacienti si péči mohou hradit jako samoplátci.

Upozorňujeme, že na vyšetření je nutné se předem objednat a prokázat se předložením občanského průkazu a průkazem pojištěnce.

Kontaktujte nás